Selecteer een pagina

Over Koen

Mensen in organisaties verdienen het om in een gezonde werkomgeving te werken, waar zij zich lekker op hun plek voelen, zich kunnen ontwikkelen.

Ik ben de initiator van dit ontwikkeltraject voor projectmanagers. Vanuit de fascinatie voor de dynamiek in de interactie tussen mensen in organisaties. Én vanuit de overtuiging dat samen aan projecten werken gewoonweg op een heel fijne wijze kan, op een manier dat het projectdoel wordt gehaald, iedereen ervan leert en de klant uitermate tevreden is.

Ik heb ruim 25 jaar ervaring in het managen van multidisciplinaire complexe projecten in gebiedsontwikkeling, stedelijke herstructurering, infrastructuur, water, bodem, milieu en bouw. Daarbij heb ik 20 jaar ervaring in het begeleiden van professionals in hun ontwikkeling.

Als projectmanager focus ik op sturing in processen en teamontwikkeling, waarbij ik luister naar de persoonlijke ontwikkeling van de professional. Ik weet professionals op hun talent in te zetten én een gezonde interactie in de samenwerking te faciliteren, waarbij er ruimte is voor eigenheid. Ik verbind de bedoeling van het project met het bestaansrecht van de organisatie.

Als consultant en coach voor professionals loop ik een tijdje met je mee op jouw leerweg, zodanig dat je je eigen leerontwikkeling verder in gang kunt zetten plus het leerproces van jou en je team.

In 2020 heb ik het ontwikkeltraject Leiderschapskracht voor projectmanagers ontworpen, nadat ik de vervolgopleiding Professionele begeleiding van organisaties bij het instituut Phoenix Opleidingen te Utrecht had afgerond.

Koen aan het woord

Projectmanagers kunnen uitstekend zelfstandig opereren. Dat is logisch, anders waren ze niet op dit niveau werkzaam in hun beroep. Maar hoe komen ze verder in hun eigen professionele ontwikkeling en die met hun teams?

Dit is mijn verhaal. Al liep mijn project gesmeerd, toch kon ik ook op sommige momenten vastlopen. Ik wist me dan geen raad, maar liet dit niet blijken. Of ik vond dat het ontbrak aan creativiteit en daadkracht van mijn teamleden. De projectdoelen werden weliswaar gehaald, maar we waren samen niet echt veel verder gekomen in onze groei als professionals en als team.

Zo ontstond in de eerste paar jaar van mijn carrière als projectleider mijn interesse voor de interactie tussen mij en mijn teamleden en tussen hen onderling. Hoe de bewuste en onbewuste dynamieken de samenwerking en het resultaat zo kunnen bepalen.

Naast aandacht geven aan ‘het project dat we doen’, ging ik meer en meer aandacht geven aan ‘hoe we met elkaar omgaan in het werken aan het project’. Met als resultaat: meer ontspanning en plezier in het team, meer van elkaar leren, veel betere resultaten en vooral ook tevredenere opdrachtgevers.

Ik leerde mijn eigen patronen te doorbreken, ik noem er hier één van. Het strak aansturen van het team had naast een positief effect op het behalen van resultaten met deadlines ook een negatief effect op de eigen inbreng van teamleden en hun wisselwerking onderling. Voor mij was het een hele klus om de teugels wat te laten vieren en tegelijkertijd koers te houden.

Waarom het ontwikkeltraject Leiderschapskracht voor projectmanagers? Omdat er in de opgaven voor de stad en daarbuiten altijd weer een verdiepingsslag gemaakt kan worden in de kwaliteit van projectmanagement en in de samenwerking onderling en met de opdrachtgever.

“Koen ken ik als betrokken mens, die zorgvuldig feedback geeft. Een echte plus van hem vind ik dat hij niet alleen inzichtelijk maakt waar de angel zit, maar ook projectmatig mee kan denken.”

Mariëlle van Reenen
Bouwmanager, ACROM Partners